Novinky

V pátek 15.2.13 jdou všechny děti na vycházku do zimní přírody.

14.02.2013 15:42

S Sebou malý batůžek s pitím a malou svačinkou. Nezapomeňte na vhodnou obuv.

V úterý 12.2. 2013 pořádáme v dopoledních hodinách Masopustní karneval v MŠ.

31.01.2013 11:23

Děti mohou přijít v maskách.

V pondělí 11.2. 2013 nabídneme hudební pořad pro děti "Muzikanti" od 9,00 hodin.

31.01.2013 11:20

Z účtu odečteme 40,- Kč za dítě.

V době od 1.2. - 8.2. 2013 bude v MŠ omezený provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů (pololetní a jarní prázdniny).

31.01.2013 11:15

Děti se budou scházet v oddělení Broučci (nový pavilon) dole, popřípadě i v oddělení Motýlků (dle potřeby) nahoře.

Ve středu 23.1. 2013 se půjdou předškoláci podívat do základní školy.

21.01.2013 13:48

Odchod od MŠ v 9,30 hodin.

V úterý 22.1. 2013 pojedou předškoláci (2. skupina Žabky a Čápi) do EONu na pořad "Pro malé kouzelníky"

21.01.2013 13:45

Pojedeme MHD č. 10 v 9,20 hod. ze zastávky Pohůrka - kulturní dům. Šestileté děti s sebou 2 lístky na MHD.

<< 75 | 76 | 77 | 78 | 79 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2019/2020


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz