Novinky

KARANTÉNA VE TŘÍDĚ MOTÝLCI

19.01.2022 08:44

Od středy 19.1.2022 do neděle 23.1.2022 je nařízena karanténa pro třídu Motýlci /v pondělí bylo ve třídě přítomno dítě, jemuž vyšel v úterý pozitivní PCR test na COVID-19/.

Karanténa se týká dětí, které byly v pondělí ve třídě Motýlci. Počítá se od dnešního dne po dobu 5ti dnů. Pokud budou děti bez příznaků, mohou do MŠ opět v pondělí 24.1.2022, test není třeba.

OŠETŘOVNÉ PO DOBU KARANTÉNY:

Rodiče dětí v karanténě si sami vyplňují Žádost o ošetřovné, odevzdávají svému zaměstnavateli. Pokyny a žádost najdete na eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021   /klik vpravo od pokynů, v zeleném poli "Vyplnit"/

Každého rodiče dítěte v karanténě bude kontaktoat KHS s dalšími pokyny.

Všem dětem z Motýlků byla od dnešního dne /včetně/ po dobu karantény odhlášena strava.

Děkujeme za pochopení

Potvrzení o zaplacení "školného" pro daňové účely.

18.01.2022 21:21

Od úterý 18.1.2022 je na třídách k vyzvednutí Potvrzení o vynaložených výdajích na školné pro daňové účely.

Děti, které se účastnily prázdninového provozu v jiných MŠ, si o potvrzení požádají v konkrétních MŠ. /MŠ Nerudova již dodala a je k vyzvednutí ve třídách v naší MŠ/.

 

Karanténa ve třídě ČÁPI

18.01.2022 20:55

V úterý 18.1.2022 byla potvrzena PCR testem pozitivita na COVID-19 u zaměstnance MŠ. Celá třída ČÁPI je od středy 19.1.2022 do neděle 23.1.2022 v karanténě nařízené KHS České Budějovice. Rodiče dětí ze třídy byli již emaily informováni. 

Vyčkejte instrukcí z KHS. Děti ani zaměstnanci v karanténě nemusí podstupovat PCR test, karanténa je nařízena na dobu 5ti dnů. V případě neexistence příznaků infekčního onemocnění mohou zpět do MŠ nejdříve v pondělí 24.1.2022.

Strava byla všem dětem automaticky odhlášena.
 
Zaměstnanci ve třídě Broučci nebyla pozitivita potvrzena, setrvává však také v nařízené 5ti denní karanténě. Provoz třídy bude řešen operativně.
 
Děkujeme za pochopení.
 

Možnost výskytu onemocnění COVID 19 ve třídách

18.01.2022 09:15

Vážení rodiče...

Ve třídě Čápi a Broučci je podezření na výskyt onemocnění Covid-19 u personálu MŠ. Dotčení zaměstnanci nejsou v MŠ, čekají na potvzení / vyvrácení pozitivity po PCR testu doma v karanténě /Ag test vyšel u jednoho zaměstnance pozitivně, druhý pracovník se setkal s Covid+ osobou, oba již byli PCR testováni/.

Do výledku PCR testů prosím rodiče o obezřetnost, kdo má možnost ponechat děti do výsledků testu doma, ať tak učiní.

Výsledek PCR testu by měl být znám v úterý a středu.

O dalším postupu vás budu informovat.

Děkuji za pochopení. Ředitelka MŠ.

Nejkrásnější vánoční stromek

31.12.2021 12:07

Naše MŠ vyhrála soutěž o nejkrásnější vánoční stromek, který nazdobili předškoláci v předvánočním čase na radničním nádvoří v Českých Budějovicích.

Tímto moc děkujeme za hlasy všem rodičům, prarodičům a ostatním přátelům naší školky. 
Děti pracovaly pilně a s nadšením, výhra bude pro všechny motivací na příští zdobení :).
Zde si můžete náš stromeček prohlédnout

PF 2022

27.12.2021 15:12

Vážení rodiče, 

doufáme, že jste prožili se svými dětmi pohodové Vánoce a nyní již vyhlížíte nový rok. Přejeme vám, aby to byl rok plný dobrých zpráv, aby byl zdravější a pohodovější, než ten letošní a abychom se v něm už mohli vracet do starých zajetých kolejí. Vplujme do nového roku veselí a zdraví jako rybičky, jak se na "obyvatele U Pramene" sluší.

Pěkné poslední dny roku přejí ředitelka MŠ a kolektiv zaměstnanců.

MŠ bude opět otevřena v pondělí 3.1.2022 v běžném režimu.

 

Vánoční provoz MŠ Vráto 23. 12. - 31. 12. 2021

10.12.2021 09:51

Z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí na vánoční prázdniny do MŠ Vráto, je tento provoz zrušen. MŠ bude uzavřena. Zaplacené peníze budou rodičům vráceny.

Náhradní termín focení

19.11.2021 10:09

Náhradní termín focení pro děti, které nebyly při prvním termínu přítomny v MŠ, je stanoven na ÚTERÝ 7.12.2021 od 10,30 hod. v MŠ. /portrétní fotografie na modrém pozadí, vánoční motiv/. Cena souboru 300,- Kč, bude odečteno z Fondu kultury.

Provoz MŠ v době vánočních prázdnin 23. 12. - 31. 12.

03.11.2021 09:23

V době vánočních prázdnin tj. 23. 12. - 31. 12. 2021 bude provoz zajišťovat ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Rudolfovská 142, Č. Budějovice - Vráto.

Pokud potřebujete umístit dítě do náhradní MŠ, nahlaste zájem třídním učitelkám nejpozději do úterý 23. 11. 2021. Tř. učitelky pak vydají zájemcům přihlášky a pokyny k platbě a provozu.

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel (kapacitní důvody MŠ Vráto).
 
Provoz v MŠ U Pramene bude zahájen 3. 1. 2022 (pondělí).

Focení

02.11.2021 09:46

Z důvodu velké nemocnosti a karantény některých dětí,  bude pro odhlášené děti určen náhradní termín focení.

O náhradním termínu fotografování vás budeme informovat.
Nepřivádějte, prosím, nemocné děti "jen" na focení do MŠ.
Děkujeme za pochopení.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz