Novinky

Vítání občánků

30.03.2023 10:32

V úterý 4. 4. pojedou některé děti na radnici v Českých Budějovicích na vítání občánků. 

Rodiče dětí, kterých se akce týká, mají poskytnuté podrobné informace.

Prázdninový provoz léto 2023

28.03.2023 10:26

Informace k letnímu prázdninovému provozu naleznete v příloze níže.

 

Žádáme o vyplnění dotazníku VŠECHNY rodiče, včetně těch, kteří dítě v létě do MŠ umístit NEPOTŘEBUJÍ. Umožníte tím kontrolu a zjištění skutečného zájmu.

 

Přiložený obrázek s QR kódem vás odkáže přímo na dotaník. Žádáme vyplnit NEJPOZDĚJI do 23. 4. 2023, na pozdější přihlašování nebude brán zřetel.

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku: forms.office.com/r/n8aK5f9mbU

 

Pokyny pro rodiče 2023.pdf (243390)

Vyšetření očí v MŠ

17.03.2023 10:59

Dne 19. 4. /středa/  proběhne v MŠ vyšetření očí od společnosti Prima Vizus, o p. s.

Rodiče, kteří budou mít zájem o vyšetření očí svých dětí, se registrují u p. učitelek na třídě do připravených formulářů.

Toto vyšetření je za poplatek 200,- Kč.

Podrobné informace naleznete ve svých třídách a na letáčcích, které vám rozdají p. učitelky.

 

Florbalový turnaj "Mistráček"

17.03.2023 10:12

Florbalový turnaj "Mistráček"

Ve středu 22. 3. se zúčastní florbalového turnaje ve Sportovní hale v ČB předškoláci ze třídy Žabky

 

S sebou do batůžku: černé šortky, sportovní obuv, pití, 6 leté děti dvě jízdenky na MHD, (trička budou zapůjčena)

Odchod z MŠ v 8, 00 hod. na MHD č. 13 v 8, 13 hod., návrat do MŠ na oběd.

Návštěva planetária

15.03.2023 14:52

V úterý 21. 3. pojedou do planetária předškoláci ze třídy Motýlků, Žabek a část Broučků a Čápů

Ve středu 22. 3. pojedou do planetária předškoláci ze třídy Rybek, část Broučků a část Čápů.

S sebou budou děti mít: pláštěnku, malou dobrotu, pití, děti kterým již bylo 6 let 2 jízdenky na MHD. Na nohy pevnou obuv.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2023/2024

06.03.2023 13:48

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se bude konat v termínu od

2. května - 3. května 2023

Vydávání elektronických žádostí na této stránce: zapismscb.c-budejovice.cz/ 3. 4. – 30. 4. 2023

ZÁPIS - příjem vyplněných žádostí na MŠ: 2. 5. – 3. 5. 2023

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023, tj. děti narozené do 31. 8. 2018. S účinností od 3. 3. 2017 platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice.

 

Provoz v MŠ o jarních prázdninách 6.3. - 10.3.

27.02.2023 13:49

Informace pro rodiče, kteří nahlásili své děti do MŠ o jarních prázdninách 6.3. - 10.3.

Provoz MŠ bude ve třídě Broučků /nový pavilon/ od 6,30 h. do 17,00 h.

Návštěva zvířátek ze ZOO

27.02.2023 13:45

V úterý 28. 2. navštíví zvířátka ze ZOO v MŠ třídu Rybek, Čápů a Motýlků.

Ve čtvrtek 2. 3. navštíví zvířátka ze ZOO v MŠ třídu Žabek a Broučků.

Výprava za poznáním

20.02.2023 14:56

Výprava za poznáním

 

Ve středu 22. 2. v 9,30 h. půjdou předškoláci k rybníku Hlína

 

Mladší děti se vypraví do blízkého okolí MŠ.

 

Všechny děti budou mít batůžek s pláštěnkou, pitím a malou dobrotu (na oběd návrat do MŠ), pohodlnou pevnou obuv.

Kouzelník se psem

20.02.2023 14:51

Dne 21.2. navštíví MŠ kouzelník se psem Edou. Naučně zábavný prgram pro děti. Z kulturního fondu bude odečteno 70,- Kč.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

Projekty do kterých se naše škola zapojuje:

 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu Jan Amos Komenský /JAK/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001985

Spolupráce s: www.masrozkvet.cz