O nás

Na okraji města Českých Budějovic se rozprostírá čtvrť nazývaná Pohůrka, kde se nachází od roku 1978 naše mateřská škola "U Pramene". Počátkem roku 1997 byla zařazena do sítě škol pracujících podle projektu „Škola Podporující zdraví"Vnitřní prostory budov jsou rozlehlé, stejně jako zahrada. 

V provozu je pět věkově smíšených tříd: 

Čápi, Rybky, Žabky, Motýlci a Broučci. 

Naši mateřskou školu chápeme jako jeden z malých pramínků v životě dětí - jako pramínek poznatků, informací, prožitků, zkušeností, návyků a vztahů, který v každém dítěti s postupujícím věkem sílí a spojuje se s ostatními pramínky do řeky života.  Proto náš název "U PRAMENE ". Kurikulum školy je založeno na osobnostním rozvoji každého dítěte. Při výchově a vzdělávání používáme metody kooperativního a prožitkového učení, které jsou založeny na spontánní hře, aktivitě a přímé zkušenosti.

Rodiče jsou v mateřské škole vítáni. Mají možnost se zapojit do hry s dítětem a pomoci mu tak v adaptačním období. V započaté cestě ke zdravému životnímu stylu chceme i nadále pokračovat a společně s rodiči vést děti ke zdraví a spokojenosti.