Novinky

Florbalový turnaj

28.11.2022 07:58

Ve středu 30.11. se zúčastní florbalového turnaje ve Sportovní hale v ČB předškoláci ze tř. Broučci.

S sebou do batužku: černé šortky, sportovní obuv, pití, 6 leté děti 2 jízdenky na MHD. 

Odchod z MŠ v 8,00 hod. MHD odjíždí v 8,13 hod. Návrat do MŠ na oběd.

 

Ukázka dravců

24.11.2022 09:32

Ukázka dravců je dnes 24. 11.  z důvodu nemoci zrušena.

Náhradní /poslední/ termín je ve čtvrtek 1. 12. od 10,00 hod.

Beseda v MŠ

22.11.2022 12:34

Školní zralost a připravenost

Ve středu 30. 11. 2022 od 15,45 h. ve třídě Motýlci

/podrobné informace na plakátku/

BESEDA v MŠ.pdf (154493)

Uzavření MŠ

16.11.2022 12:45

V pátek 18. 11. bude MŠ z provozních důvodů uzavřena /náhlášený nízký počet dětí, s rodiči prokonzultováno/. Všem dětem je strava odhlášena.

Děkujeme za pochopení.

Dravci v MŠ

16.11.2022 10:30

Ukázka dravých ptáků je přesunuta na čtvrtek 24. 11. 

Náhradní termín fotografování

11.11.2022 21:35

Náhradní termín fotografování pro děti, které byly nepřítomné je 15. 11. /úterý/ v 10,30 hod. v ateliéru MŠ.

Provoz MŠ 18. 11.

11.11.2022 11:33

Dne 18. 11. /pátek/ bude v MŠ omezený provoz na třídě Broučci. 

Prosíme rodiče, kteří své dítě odhlásili z docházky, aby si odhlásili stravu v aplikaci 

STRAVA CZ do 16.11. /středa/. Děkujeme. 

Dravci v MŠ

10.11.2022 11:38

Dne 16. 11. /středa/ v dopoledních hodinách proběhne na zahradě MŠ ukázka dravých ptáků.

Focení

08.11.2022 14:41

Dne 10. 11. od 8,00 hod. proběhne v MŠ vánoční fotografování. Podrobné informace na třídách a na mailech.

Dotační program "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

02.11.2022 11:09

MŠ se zapojila do krajského dotačního programu "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

Pokud bude chtít rodič čerpat podporu pro dítě od 3 let v mateřské škole /stravné, školné/ a má na ni dle uvedených podmínek nárok, je třeba si o ni zažádat. 

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI BUDE MŠ VYBÍRAT NEJDÉLE DO 14. 12. 2022. /Později podaná žádost nebude do podpory zařazena!!!

Vyplněné dokumenty a potvrzení o příjmech můžete nosit do kanceláře ředitelky školy. Zde se budou zatím shromažďovat, postupně kontrolovat a zapisovat do systému grantu. 

Je potřeba dobře si nastudovat informace a  přiložené materiály.

více informací:  myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

INFORMACE PRO ORGANIZACE.docx (18193)
PRO KOHO JE PODPORA URČENA.docx (46127)
příloha k žádosti DP - OSVČ_4.pdf (81085)
příloha k žádosti DP - OSVČ_4.xlsx (19555)
žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19)_4.pdf (94858)
žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19)_4.xlsx (26353)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojuje:

 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu Jan Amos Komenský /JAK/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001985

Spolupráce s: www.masrozkvet.cz