Informace pro rodiče, kteří potřebují dítě umístit do MŠ v době vánočních prázdnin

01.11.2023 13:10

Provoz o vánočních prázdninách letos zajišťuje ve dnech 27. 12. - 29. 12. 2023, 2. 1.  2024 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, 370 01, České Budějovice.

Dítě je nutné přihlásit u třídních učitelek NEPOZDĚJI do 22. 11., na pozdější požadavky nebude brán zřetel.