Klub rodičů

Náplň Klubu rodičů:

  • Zájmy rodičů a dětí
  • Pomoc škole
  • Rozhodování o použití finančních prostředků vybraných od rodičů
  • Spolupodílení se na programu a evaluaci MŠ
  • Další……
  • Kontaktní e-mail: msklubrodicu@seznam.cz