Klub rodičů

Zástupci z řad rodičů:

 

Třída ČÁPI: Marta Šváchová a Eva Bínová

Třída RYBIČEK: Petra Strnadová a Iva Štenglová

Třída ŽABEK: Tamara Kollerová a Jana Lhotková

Třída MOTÝLKŮ: Lenka Belešová a Romana Vojvodíková

Třída BROUČKŮ: Vendula Blumentrittová a Jana Krutká

 

 

 

Náplň Klubu rodičů:

  • Schůzky 2x do roka
  • Zájmy rodičů a dětí
  • Pomoc škole
  • Rozhodování o použití finančních prostředků vybraných od rodičů
  • Spolupodílení se na programu a evaluaci MŠ
  • Další……

          

           1. Předsedkyně Klubu rodičů: Ing. Iva Štenglová, mail: Iva.stenglova@chytrehrani.cz

 

        2. Kontakty na členky Klubu rodičů:

ĆÁPI - Ing. Marta Šváchová, mail: tvuj.m@email.cz a Eva Bínová, mail: Horackova.Evule@seznam.cz

ŽABKY – Tamara Kollerová, mail: tamarakollerova@seznam.cz a Jana Lhotková, mail: lhotkj@email.cz

RYBIČKY - Petra Strnadová, mail: pet.strn@seznam.cz a Ing. Iva Štenglová, mail: iva.stenglova@chytrehrani.com 

MOTÝLCI - Ing. Romana Vojvodíková, mail: romana_kubickova@centrum.cz a Bc. Lenka Belešová, Dis. mail: lenka.tlaskova@post.cz

BROUČCI - Vendula Blumentrittová, mail: vdlab@tiscali.cz, Jana Krutká, jana.krutka@centrum.cz

 

Kontaktní e-mail: msklubrodicu@seznam.cz