Filosofie podpory zdraví:

 • Možnost pozvolného zvykání dítěte na pobyt v MŠ s rodiči.

 • Příchody do MŠ podle potřeby rodičů (nejlépe do 8,30 hodin), předškoláci do 8:00 hod.

 • Věkově smíšené třídy - sourozenci a kamarádi mohou být spolu - učíme se navzájem.

 • Velké prostorné třídy s hracími koutky a možností sportovního vyžití.

 • Nábytek - hračky a výtvarný materiál i pomůcky jsou dětem dostupné.

 • Využíváme komunitního a diskusního kruhu jako metody k učení empatie, naslouchání, sebevyjádření a uplatnění.

 • Kooperativní a prožitkové učení.

 • Vytváříme s dětmi pravidla soužití.

 • Klub - činnosti zaměřené na přípravu pro vstup do základní školy (pro nejstarší děti místo odpoledního spánku).

 • Arteterapeutická dílna - „Duhová kulička“ (v dopoledních hodinách). 

 • Keramická dílna - „Hliněnka“ (pro nejstarší děti v dopoledních hodinách).

 • Vaříme ve vlastní školní kuchyni.

 • Zabezpečení pitného režimu po celý den.

 • Postupné svačiny - svačím, když mám chuť, sám se obsloužím, sám si vyberu.

 • K rozšíření vědomostí využíváme formou zábavného učení a her inteaktivní tabule.

 • Velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami, dopravním hřištěm, bazénkem, mlhovištěm a krytými pískovišti.

 • Celoroční dopravní program na všech třídách - využití dopravního hřiště na zahradě MŠ.

 • Kopec na bobování a pohyb v nerovném terénu.

 • Otužování - pobyt venku za každého počasí (kryté terasy), v létě otužování vodou - bazének, mlhoviště.

 • Školní olympiáda - "Pramínkiáda" - na hřišti ZŠ (atletické discipliny).

 • Výpravy za poznáním mimo MŠ.

 • Dětská divadelní a hudební představení.

 • Přednášky pro rodiče – školní zralost, grafomotorika.

 • Konzultační dny o vývoji dětí. 

 • Možnost rodičů podílet se na programu MŠ - Klub rodičů.

 • Webová stránka MŠ pro informovanost veřejnosti.