Filosofie podpory zdraví:

  • Možnost pozvolného zvykání dítěte na pobyt v MŠ s rodiči.

  • Příchody do MŠ podle potřeby rodičů (nejlépe do 9,00 hodin).

  • Věkově smíšené třídy - sourozenci a kamarádi mohou být spolu - učíme se navzájem.

  • Velké prostorné třídy s hracími koutky a možností sportovního vyžití.

  • Nábytek - hračky a výtvarný materiál i pomůcky jsou dětem dostupné.

  • Využíváme komunitního a diskusního kruhu jako metody k učení empatie, naslouchání, sebevyjádření a uplatnění.

  • Kooperativní a prožitkové učení.

  • Vytváříme s dětmi pravidla soužití.

  • Klub - činnosti zaměřené na přípravu pro vstup do základní školy (pro nejstarší děti místo odpoledního spánku).

  • Arteterapeutická dílna - „Duhová kulička“ (v dopoledních hodinách). 

  • Keramická dílna - „Hliněnka“ (pro nejstarší děti) probíhá v rámci tzv. „Klubů“ po obědě místo spánku. 

  • Vaříme ve vlastní školní kuchyni.

  • Zabezpečení pitného režimu po celý den.

  • Postupné svačiny - svačím, když mám chuť, sám se obsloužím, sám si vyberu.

  • Zvýšená péče o zuby - čištění zubů po obědě.

  • Děti se mohou seznámit s počítačem formou her.

  • K rozšíření vědomostí využíváme formou zábavného učení a her inteaktivní tabuli.

  • Velká zahrada se vzrostlými stromy, prolézačkami, houpačkami, dopravním hřištěm, bazénkem, mlhovištěm a krytými pískovišti.

  • Celoroční dopravní program na všech třídách - využití dopravního hřiště na zahradě MŠ.

  • Kopec na bobování a pohyb v nerovném terénu.

  • Otužování - pobyt venku za každého počasí (kryté terasy), v létě otužování vodou - bazének, mlhoviště.

  • Školní olympiáda - "Pramínkiáda" - na hřišti ZŠ (atletické discipliny).

  • Výpravy za poznáním mimo MŠ.

  • Plavecký výcvik v dopoledních hodinách - vedou lektorky, bazén v Č. Budějovicích.

  • Dětská divadelní a hudební představení.

  • Přednášky pro rodiče – školní zralost, grafomotorika.

  • Konzultační dny o vývoji dětí.

  • Možnost rodičů podílet se na programu MŠ - Klub rodičů.

  • Webová stránka MŠ pro informovanost veřejnosti.