Platby v MŠ /stravné, školné, kulturní akce = ŠOP/

Bankovní spojení pro platby za stravné a školné:

  •     Platba inkasem č. účtu: 101 312 521 / 0800  (inkasováním fin. částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu a Mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce). 
        Finanční limit v bance na jedno dítě = 3000,- Kč
 
        Inkaso je prováděno 5. dne na daný měsíc, úhradu je nutné zaplatit do 15. dne v měsíci.
 
        PREFERUJEME PLATBY INKASEM.
 
Nebo:
  •     Platba vkladem č. účtu: 101 312 521 / 0800   (fin.částku vložit na účet MŠ v České spořitelně a.s.,     Č.Budějovice vkladem na účet s vyčíslenou fin.částkou. Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte, třídu).

 

Ceny stravného a úplaty za předškolní vzdělávání /školné/ 

Ceny stravného pro děti od 3 do 6 let:

dopolední přesnídávka:  11,- Kč

oběd:  26,- Kč

odpolední svačina:  10,- Kč

Celkem  za celodenní stravné: 47,- Kč

 

Ceny stravného pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let /děti s OŠD/

dopolední přesnídávka:  11,- Kč

oběd:  30,- Kč

odpolední svačina:  10,- Kč

Celkem  za celodenní stravné: 51,- Kč

 

Cena úplaty za předškolní vzdělávání

Dle vnitřní směrnice mateřské školy: základní částka: 420,- Kč / měsíc
Osvobození od úplaty: rodiče předškolního dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání dle vnitřní směrnice /sekce Vnitřní směrnice - školné/
 

Všechny platby je nutné mít zaplacené do 15. dne v měsíci.

 

 

Kulturně-vzdělávací fond - Školní online pokladna /ŠOP/: 

Bankovní spojení pro platby za kulturní akce: 30015 - 259 818 4359/0800

Účet je určen pro bezhotovostní platby za kulturní akce pro děti během školního roku, je veden u České spořitelny, a.s.

Z účtu se hradí: výlety, kultura /divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, akce…./aj.

Čerpanou částku, účast dítěte na akcích a zůstatek konta dítěte uvidíte po přihlášení do Školní online pokladny.  

 

DŮLEŽITÉ !! Platbu provádíte na www. stránkách Školní online pokladna v sekci "Pokladna" - tam jsou přesně uvedeny pokyny k platbě, včetně variabilního a konstantního symbolu - aby došlo ke správnému spárování platby s kontem dítěte.

NÁVOD PRO ODESLÁNÍ PENĚZ DO ŠOP: ŠOP-návod pro převedení finančních prostředků na účet MŠ - spárování s účtem dítěte.pdf (385723)

Předškolní děti: 1400,- Kč // Děti mladší:  1200,- Kč

Platbu lze rozdělit na I. a II. pololetí, případné doplatky se posílají v průběhu roku.

Platby budou  hrazeny z účtu bezhotovostně na základě přijatých faktur a ostatních dokladů. MŠ povede účetnictví samostatně. 

Přeplatky z uplynulého školního roku se převedou na následující školní rok. /týká se dětí, které v MŠ zůstávají/

Finanční částky nutno uhradit do 15. 9. příslušného roku.  

Dodržením termínu plateb zajistíte svému dítěti účaast na školních akcích.

 

O aplikaci Školní online pokladna /ŠOP/

MŠ zavádí od 1. 9. 2023 nový systém pro platby za kulturní akce dětí /divadla, výukové programy, výlety apod./  Aplikace  ŠKOLNÍ PROGRAM a její modul ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/ bude přístupná od 1. 6. 2023. 

Nejdéle do 31. 8. 2023 je potřeba, aby byl rodič každého z dětí do této aplikace zaregistrován a odeslal na uvedený účet odpovídající částku. Pro mladší děti 1200,- Kč / školní rok, pro předškoláky 1400,- Kč / školní rok. Lze rozdělit do 2 pololetních plateb. 

K registraci využijte přiložený návod. Registraci proveďte co nejdříve.

Pokud aplikaci využíváte již v jiné škole /např. u staršího sourozence/, postupujte podle pokynu v manuálu.

Platby na nový účet lze začít zasílat až po registraci v aplikaci Školní program a spárování dítěte s rodičem. 

ID školy nutné k registraci = IČO školy /lze zjistit na webu/

Číslo účtu 30015-2598184359/0800         

                                                                                                                                         

NÁVOD PRO REGISTRACI DO ŠOP:   Skolni_program_navod_rodice.pdf (505797)