Platby

Bankovní spojení

  •     Platba inkasem č. účtu: 101 312 521 / 0800
  •     Platba vkladem č. účtu: 101 312 521 / 0800

Finanční limit v bance = na jedno dítě 3000,- Kč

  •     Inkasem - inkasováním fin. částky z účtu poplatníka. Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu.
  •     Vkladem - fin.částku vložit na účet MŠ v České spořitelně a.s., Č. Budějovice vkladem na účet s vyčíslenou fin.částkou.

Mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce. 

 

 

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání 

2022-2023

Ceny stravného pro děti od 3 do 6 let v MŠ:

dopolední přesnídávka:  9,- Kč
oběd:  22,- Kč
odpolední svačina:  8,- Kč
Celkem  za celodenní stravné: 39,- Kč
 

Ceny stravného pro děti, které ve školním roce 2022-2023 dovrší 7 let /děti s OŠD/

dopolední přesnídávka:  9,- Kč
oběd:  25,- Kč
odpolední svačina:  8,- Kč
Celkem  za celodenní stravné: 42,- Kč

 

Ceník úplaty za předškolní vzdělávání

Dle vnitřní směrnice mateřské školy: základní částka: 420,- Kč
Osvobození od úplaty: rodiče předškolního dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Snížení úplaty za před. vzdělávání dle vnitřní směrnice.

 

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání bude probíhat:

 

A/ inkasem – inkasováním fin. částky z účtu poplatníka

Rodiče musí dát ve své bance povolení k inkasu - limit 3000,- Kč

a zároveň mateřské škole nahlásit číslo účtu plátce.

Inkaso bude prováděno 5. dne na daný měsíc,

úhradu je nutné mít zaplacenou do 15. dne v měsíci.

Sběrný účet MŠ na inkaso:č.101 312 521 / 0800

 

B/ vkladem - fin.částku vložit elektronicky na účet MŠ v České spořitelně

Č. Budějovice na účet číslo: 101 312 521 / 0800

Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte, třídu.

Všechny platby je nutné mít zaplacené do 15. dne v měsíci.

 

 

Kulturněvzdělávací fond: 

Fio banka a.s.   230 173 8067 / 2010 

Účet je určen pro bezhotovostní platby za kulturní akce pro děti během školního roku.

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura /divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, akce…./, 

plavání,  fotografie a jiné..

Učitelky na třídách  povedou záznamy o účasti dítěte na akcích. 

Platbu lze rozdělit na I. pololetí a II. pololetí, případné doplatky se posílají v průběhu roku.

Vyúčtování vždy v srpnu.

Finanční částky prosíme uhradit do 15. 9. příslušného roku.

Do zprávy pro příjemce rodiče uvedou jméno a příjmení dítěte a označení své třídy /např. Žabky – Ž/.

Předškolní děti: 1400,-Kč

Děti mladší :  1200,-Kč

Platby budou  hrazeny z účtu bezhotovostně na základě přijatých faktur a ostatních dokladů. MŠ povede účetnictví samostatně. 

Přeplatky z uplynulého školního roku se převedou na následující školní rok. /týká se dětí, které v MŠ zůstávají/

Dodržením termínů plateb zabezpečíte svým dětem účast na akcích.