STÁVKA 27.11.2023

20.11.2023 13:40

 

STÁVKA V PONDĚLÍ 27. 11. 2023

Všichni zaměstnanci MŠ jednomyslně výstražnou jednodenní stávku podporují, rozumí jejím důvodům, připojují se vyjádřením souhlasu se všemi body. 

 

Důvody stávky:

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce schválené (1).pdf (105729)

 

dopis RODIČE 14. 11.2023.doc (161792)

 

Mateřská škola zůstane tento den otevřena v běžném provozu.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy
podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná
plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého škoství. Jedná se
především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,
bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní
psychologové apod.).
● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku
(PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají
intenzivně ke zkvalitnění výuky.
● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze
realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol
(například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic
a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními
skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR.