Nová příloha k seznámení: Povinné informování subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, žáků, zákonných zástupců, studentů) ohledně zpracování jejich osobních údajů při testování na COVID-19 ve školách a školských zařízeních zde: 3 - Info o test. žáků ze SHR.docx (30695)

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého byla  vydána mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Zákonnost zpracování osobních údajů při testování je dána obecným nařízením jako splnění právní povinnosti

Zpracování osobních údajů - GDPR

INFORMACE O ZPRAC. OSOBNÍCH ÚDAJŮ.pdf

 
 

Pověřenec pro MŠ U Pramene 13, Č. Budějovice:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků /ZVaS/ a Středisko služeb školám,

České Budějovice, Nemanická 7, e-mail: gdpr@zvas.cz  , tel.: 608 057 836.