Novinky

Loučení s předškoláky se uskuteční 18. 6. 2020 od 16:15 hod. na zahrádce u Motýlků. Podrobné informace na plakátku.

04.06.2020 12:49

Vzhledem k hygienickým omezením žádáme, aby na Loučení s předškoláky přišli pouze rodiče, případně sourozenci předškoláků. 

Občerstvení na akci mateřská škola NEBUDE tento rok zajišťovat, rodiče si sami zajistí i pitný režim - doporučujeme pití v PET lahvi s sebou.

Zahradní pítka budou na akci mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY.pdf (84729)

Fotografování se uskuteční dne 16. 6. 2020 v dopoledních hodinách. Podrobné informace na plakátku.

04.06.2020 12:42

FOTOGRAFOVÁNÍ.pdf (54295)

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

02.06.2020 11:28

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 23.6.2020 od 15,30 hod. ve třídě Broučci. V sekci "Dokumenty ke stažení" je evidenční list dítěte, vstupní charakteristika dítěte a přihláška ke stravování. Vyplněné doneste na schůzku, je možné vyplnit i přímo na místě.

Vzhledem k hygienické situaci doporučujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce dítěte. Děkujeme za pochopení.

Prázdninový provoz MŠ 2020

29.05.2020 10:14

V dokumentu informace pro přihlášené děti k prázdninovém provozu MŠ - zajišťuje MŠ U Pramene - červenec 2020 a MŠ Špálova - srpen 2020. V přelomovém týdnu červenec/srpen vybere školné MŠ Špálova, stravné 27. a 28.7. MŠ U Pramene, 29.-31.7. MŠ Špálova. 

Od 24.8.2020 /přípravný týden/ jsou v provozu všechny MŠ zřizované Statut. městem Č. B.

Přihlášky odevzdávejte ve svých třídách p. učitelkám.

Prázdninový provoz 2020-rozpis.docx (31978)

Informace pro rodiče o možnosti čerpat OČR na dítě do 13 let v měsících květen a červen 2020.

27.05.2020 12:55

22_05_2020_tz_osetrovne_do_konce_cervna.pdf (389533)

Otevření MŠ dne 25.5.2020 - podmínky pro docházku dětí, čestné prohlášení a manuál MŠMT

12.05.2020 16:27

MŠ se otevře nahlášeným dětem od 25.5.2020. Více informací v pokynech. 

Docházející děti je nutné přihlásit ke stravování. Stravu nahlašte nejpozději do středy 20. 5. 2020.

Každé docházející dítě bude přijato pouze na základě čestného prohlášení podepsaného zákonnými zástupci. Vše v souborech.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)
Podmínky po otevření MŠ 25.5.2020 PDF.pdf (72679)
Manuál MŠMT Ochrana zdraví.pdf (1096834)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2018-2019


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz