Novinky

Vánoční setkání s rodiči

16.12.2022 09:25

Vánoční setkání s rodiči se uskuteční pro třídu Rybek, Čápů, Motýlků a Broučků 

v úterý 20. 12. od 16,00 hod.

Třída Žabek oslaví předvánoční čas s rodiči ve středu 21. 12. od 16,00 hod.

UPOZORNĚNÍ - konec sběru žádostí do dotačního programu

14.12.2022 09:35

UPOZORNĚNÍ !!! Původní termín sběru žádostí o dotaci, středa 14.12., posouváme o 1 den - na 15.12.2022. To je zcela poslední termín pro podání žádosti do dotačního programu "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

Viz. informace zde na webu z 2.11.2022.

Později podaná žádost nebude do podpory zařazena!!!

Vyplněné dokumenty a potvrzení o příjmech můžete nosit do kanceláře ředitelky školy. Zde se budou zatím shromažďovat, postupně kontrolovat a zapisovat do systému grantu. 

Je potřeba dobře si nastudovat informace a  přiložené materiály.

Stromeček radniční nádvoří

09.12.2022 10:50

Dnes 9. 12. v dopoledních hodinách byly některé děti ze třídy Žabek 

s p. učitelkou zdobit stromeček na radničním nádvoří v Českých Budějovicích.

Budeme rádi, když podpoříte stromeček naší školky svým hlasem. 

Hlasovat můžete přímo na nádvoří radnice.

Děkujeme.

Navýšení cen stravného

09.12.2022 10:46

Od 1. 1. 2023 dojde k navýšení cen stravného. 

Ceny a podrobné informace jsou v sekci školní jídelna a v níže přiloženém dokumentu.

Navýšení cen stravného - stravné změna 1.1.2023 (1).pdf (149868)

Divadlo a mikulášská nadílka

28.11.2022 08:08

V pátek 2. 12. přijede do MŠ divadlo Okýnko. Zahraje pohádku "Kouzelná turhlička".

Následovat bude návštěva sv. Mikuláše a nadílka.

Z kulturního fondu bude odečteno 60,- Kč.

Florbalový turnaj

28.11.2022 07:58

Ve středu 30.11. se zúčastní florbalového turnaje ve Sportovní hale v ČB předškoláci ze tř. Broučci.

S sebou do batužku: černé šortky, sportovní obuv, pití, 6 leté děti 2 jízdenky na MHD. 

Odchod z MŠ v 8,00 hod. MHD odjíždí v 8,13 hod. Návrat do MŠ na oběd.

 

Ukázka dravců

24.11.2022 09:32

Ukázka dravců je dnes 24. 11.  z důvodu nemoci zrušena.

Náhradní /poslední/ termín je ve čtvrtek 1. 12. od 10,00 hod.

Beseda v MŠ

22.11.2022 12:34

Školní zralost a připravenost

Ve středu 30. 11. 2022 od 15,45 h. ve třídě Motýlci

/podrobné informace na plakátku/

BESEDA v MŠ.pdf (154493)

Uzavření MŠ

16.11.2022 12:45

V pátek 18. 11. bude MŠ z provozních důvodů uzavřena /náhlášený nízký počet dětí, s rodiči prokonzultováno/. Všem dětem je strava odhlášena.

Děkujeme za pochopení.

Dravci v MŠ

16.11.2022 10:30

Ukázka dravých ptáků je přesunuta na čtvrtek 24. 11. 

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

Projekty do kterých se naše škola zapojuje:

 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu Jan Amos Komenský /JAK/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001985

Spolupráce s: www.masrozkvet.cz