Aplikace ŠKOLNÍ ON-LINE POKLADNA od 1.6.2023

02.06.2023 08:35

MŠ zavádí od 1. 9. 2023 nový systém pro platby za kulturní akce dětí /divadla, výukové programy, výlety apod./  Aplikace  ŠKOLNÍ PROGRAM a její modul ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/ bude přístupná od 1. 6. 2023. 

Nejdéle do 31. 8. 2023 je potřeba, aby byl rodič každého z dětí do této aplikace zaregistrován a odeslal na uvedený účet odpovídající částku. Pro mladší děti 1200,- Kč / školní rok, pro předškoláky 1400,- Kč / školní rok. Lze rozdělit do 2 pololetních plateb. 

K registraci využijte přiložený návod. Registraci proveďte co nejdříve, ideálně do konce června 2023.

Týká se rodičů dětí, které budou od 1. 9. 2023 navštěvovat naši MŠ.

Pokud aplikaci využíváte již v jiné škole /např. u staršího sourozence/, postupujte podle pokynu v manuálu.

Zůstatky z končícího systému "Kulturní fond" nelze na nový účet převést, proto bude každému rodiči VRÁCEN ZŮSTATEK NA KULTURNÍM FONDU JEHO DÍTĚTE na účet, který je v MŠ veden a ze kterého inkasuje platby za školné a stravné. Sumu vratky uvidíte v excel. tabulce ve své třídě.

JE NUTNÉ VŠE ZVLÁDNOUT DO KONCE PRÁZDNIN, ABYSTE VAŠEMU DÍTĚTI ZAJISTILI PŘÍSTUP NA  AKCE OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.

Platby na nový účet lze začít zasílat až po registraci v aplikaci Školní program a spárování dítěte s rodičem. Číslo účtu bude k dispozici ve třídě, stejně jako ID školy nutné k registraci. ID školy = IČO školy /lze zjistit na webu/

Více informací ve třídách.

NÁVOD PRO REGISTRACI:   Skolni_program_navod_rodice.pdf (505797)