AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU A NOVÁ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

14.07.2023 14:08

Do sekce Školní řád vložena aktualizace Školního řádu /omlouvání dětí + nová aplikace Naše MŠ/ k 1.9.2023.

Do sekce Vnitřní směrnice - školné vložena nová směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání k 1.9.2023.