Novinky

PF 2021 * MŠ děkuje všem rodičům, přátelům školy, sponzorům, obchodním partnerům za spolupráci v tomto nelehkém roce a všem přejeme, aby ten nastávající rok byl zdravější, klidnější, bezcovidový, zkrátka takový, na které jsme byli roky zvyklí.

16.12.2020 16:10

Od dnešního dne 23. 11. je obnoven provoz v MŠ. Prosíme rodiče, aby aktualizovali docházku dětí (i těch které byly odhlášené do odvolání). Děkujeme, těšíme se na vás.

23.11.2020 07:10

Provoz v době vánočních prázdnin

19.11.2020 09:21

Provoz o vánončích prázdninách zajišťuje Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice. 

V případě, že budete potřebovat vaše dítě umístit do školky, vyplňte přihlášku a zašlete obratem zpět do MŠ na třídní maily nebo odevzdejte osobně v MŠ NEJPOZDĚJI do 30. 11. 2020!!!!!

 

Vánoční provoz MŠ 2020.doc (31232)

2019, Žádost o umístění do MŠ Vráto.doc (30208)

 

 

Oznámení o snížení úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc listopad 2020.

19.11.2020 09:13

úplata listopad 2020.doc (52736)

Uzavření MŠ

13.11.2020 19:11

K dnešnímu dni je nemoc Covid-19 potvrzena u všech pracovníků školní stravovny

KHS nařídila zaměstnancům ŠS karanténu, prozatím do pátku 20. 11. 2020 (včetně) - do tohoto data (minimálně) bude MŠ uzavřena. 

O znovuotevření MŠ vás budeme informovat zde na webových stránkách a na vašich e-mailech. 
Přejeme všem pevné zdraví. Kolektiv MŠ.

Odhlašování stravy a omlouvání dětí.

09.11.2020 16:25

V době uzavření MŠ jsou všechny děti odhlášeny ze stravování automaticky.

Pro předškolní děti nebudou nutné omluvenky v omluvných listech  z důvodu uzavření školy.

Po opětovném otevření MŠ žádáme rodiče, kteří budou své dítě dávat do MŠ, aby je ke stravování nahlašovali prostřednictvím telefonů 387 204 208 nebo 702 018 183 ve školní stravovně nebo třídě. /Prosíme rodiče, aby NEPOUŽÍVALI třídních a školních mailů k odhlašování stravy -  p. uč., p. kuchařky nebo ředitelka MŠ nemusí být ráno přítomny na pracovišti, nebo nepřečtou maily a pak není strava odhlášena. Odhášení oběda na příslušné dny nejlépe zaručí telefonický kontakt/.

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz