Novinky

Zjišťování zájmu a potřeb rodičů o umístění dítěte do MŠ v době letních prázdnin. !!!Prosíme DORUČIT DO MŠ DO 10.5.2020. Ideálně e-mailem nebo vhodit do schránky!!! Děkujeme.

16.04.2020 17:40

ŽÁDOST-celoprovoz_prázdniny_2020.pdf (172975)

ŽÁDOST--_celoprovoz_prázdniny_2020_word(1).doc (32768)

Sběr žádotí probíhá nejdéle do 10.5.2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Pokud o prázdninový provoz nemáte zájem, není třeba vyplňovat a odesílat, budete automaticky považováni za nenahlášené k prázdninovému provozu.

Přidána žádost ve formátu Word - pro snazší vyplnění a odeslání

Úřední hodiny Magistrátu města ČB.

16.04.2020 17:36

Od pondělí 20.4. 2020 jsou na Magistrátu města ČB úřední hodiny takto: pondělí 8 - 17 středa 8-17 Rodiče, kteří si potřebují vyřídit pobyt pro účely zápisu mají možnost.

Inovované informace k zápisu do MŠ naleznete ve složce "PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ".

02.04.2020 14:05

Dokument o snížení školného.

17.03.2020 23:03

Snížení školného Koronavirus PDF, podpis.pdf (129494)

Tiskopisy ke stažení OČR.

17.03.2020 23:00

tiskopis OČR 1 PDF k podpisu.pdf (252716)
tiskopis OČR 1 WORD.docx (84216)
tiskopis OČR 2 PDF k podpisu.pdf (258523)
tiskopis OČR 2 WORD.docx (86827)

 

Oznámení o uzavření MŠ v Českých Budějovicích.

13.03.2020 18:26

Oznámení koronavir- MM České Budějovice.docx (48589)

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2018-2019


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz