Novinky

Školní řád.

01.09.2020 18:54

V sekci Školní řád je vložen aktuálně platný školní řád MŠ. Zákonní zástupci dětí jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jej.

Děkujeme.

"Manuál"MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

31.08.2020 17:06

2020-2021, Manual_k_provozu_skol_MSMT_MZd (1).pdf (1045390)

Rychlé informace pro pohyb osob v areálu MŠ od 1.9.2020

30.08.2020 22:01

Rychlé informace pro pohyb osob v areálu MŠ U Pramene od 1. 9. 2020

  • Doprovod dětí si před vstupem do vnitřních prostor DŮKLADNĚ vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí /u vstupu do každé třídy/.
  • S dítětem vstupuje do šaten JEDNA doprovázející osoba – rouška není nutná. Doprovod se v šatně zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou, po předání dítěte učitelkám šatnu opustí a nezdržuje se déle ani v areálu MŠ.
  • U nových dětí je, v případě nutnosti a po dohodě s učitelkami, možná chvilková přítomnost doprovázející osoby ve třídě /kvůli počáteční adaptaci/, ovšem s ochranou úst a nosu /rouška, šátek apod./
  • Po předání dítěte zákonným zástupcem učitelce do třídy si dítě pod dohledem dospělé osoby řádně, alespoň 20 – 30 vteřin, umývá ruce mýdlem. /Rodiče své děti poučí o nutnosti dodržování zvýšené osobní hygieny/.
  • Děkujeme, že jste vzájemně ohleduplní, dodržujete stanovená pravidla a zásady hygieny a že do MŠ vodíte pouze děti ZCELA ZDRAVÉ

:-) Chraňme se navzájem. :-)

 

Organizační pokyny k provozu MŠ od 1.9.2020

30.08.2020 16:24

Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se s podmínkami provozu MŠ od 1.9.2020

Organizační pokyny k provozu MŠ 2020-2021.docx (24739)

Nové informace

30.08.2020 16:21

V sekci "Organizace provozu" vložena Organizace školního roku 2020/2021, Organizace provozu na třídách.

Spolupráce se studentkou PF JČU na bakalářské práci

07.06.2020 19:34

Studentka PF JČU hledá zájemce z řad rodičů, kteří by se zúčastnili výzkumu pro účely její bakalářské práce. 

Vzhledem ke zpřísněným hygienickým podmínkám v MŠ volíme pro rozšíření informace tuto cestu. 

Pokyny od studentky naleznete v letáčku v příloze.

Bc práce - pokyny pro rodiče.png (479910)

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2019/2020


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz