Novinky

Informace pro přihlášené děti na letní provoz 12. 8. - 23. 8. 2024

01.07.2024 13:32

MŠ je v provozu od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Děti z MŠ U Pramene jsou umístěny ve třídách Broučků a Motýlků /nový pavilon/- rozpis dětí z jednotlivých tříd bude vyvěšen na vchodových dvěřích do MŠ.

Děti z MŠ Kubatova MŠ Nerudova jsou umístěny ve třídě Žabek /starý pavilon, žlutá okna/- levá strana od vchodové brány.

Děti z MŠ Sedmikráska /Krokova, Špálova/ jsou umístěny ve třídě Rybek /starý pavilon, modrá okna/- přímo proti bráně.

Děti z MŠ Sedmikráska /Železničářská/ jsou umístěny ve třídě Čápů /starý pavilon, fialová okna/- jít podle směrovníku za třídu Rybek a dále za ředitelnu.

 

Provoz jednotlivých tříd je rozepsán na vchodových dveřích každé třídy. Děti budou v některých ranních a odpoledních časech spojeny.

 

Během letních prázdnin není v provozu aplikace STRAVA.CZ. Děti odhlašujte osobně, nebo telefonicky na čísle 387 204 208, v pondělí do 8,00 hod. Ostatní dny den předem do 12,30 hod. První den nepřítomnosti si můžete oběd přijít vyzvednout k hospodářskému pavilonu v čase 11,00 - 11,15 hod. 

 

Přijaté děti pro šk. rok 2024-2025

31.05.2024 11:59

Seznam přijatých dětí do MŠ pro šk. rok 2024-2025 naleznete v sekci "Přijímání dětí, zapis do MŠ" dole na stránce v PDF souboru.

Pokyny pro rodiče k prázdninovému provozu

30.04.2024 11:18

V příloze jsou vloženy pokyny pro rodiče dětí, kteří své dítě přihlásili do některé z "prázdninových mateřských škol" na letní provoz 2024.

 

Informace k průběhu prázdninového provozu v MŠ.pdf (455624)

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2024/2024

25.03.2024 14:08

V sekci "Přijímání dětí, zápis do MŠ" jsou pokyny k Zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025.

Uskuteční se ve dnech: 6. a 7. 5. 2024. 

Generování žádostí o přijetí probíhá v termínu 5. 4. - 3. 5. 2024 na webu zapismscb.c-budejovice.cz

 

Informace k prázdninovému provozu léto 2024

20.03.2024 11:05

Dotazník k letnímu prázdninovému provozu je nutno vyplnit do 21. 4. /na pozdější přihlašování nebude brán zřetel/. Prosíme o vyplnění i ty rodiče, ktěří MŠ v létě nepotřebují. 

 

Odkaz na dotazník k vyplnění prázdninového provozu: https://forms.gle/97swfbX6DekoM3Q16

Prázdninový provoz 1.jpg (427804)
Prázdninový provoz 2.jpg (275002)


Den otevřených dveří 4. 4. 2024

08.02.2024 14:07

PF 2024

26.12.2023 17:26

Z MŠ U Pramene přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně zdraví, optimismu a osobních i pracovních úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců školy.

Těšíme se na společné potkávání v novém roce. 

MŠ se otevírá dle běžného režimu ve středu 3. 1. 2024.

 

Vyšetření očí

20.11.2023 13:41

Zítra 21. 11. od 8,30h. proběhne pro rodiči nahlášené děti vyšetření očí od společnosti Prima Vizus. Poplatek za vyšetření je 200,- Kč, bude odečteno ze ŠOP.

STÁVKA 27.11.2023

20.11.2023 13:40

 

STÁVKA V PONDĚLÍ 27. 11. 2023

Všichni zaměstnanci MŠ jednomyslně výstražnou jednodenní stávku podporují, rozumí jejím důvodům, připojují se vyjádřením souhlasu se všemi body. 

 

Důvody stávky:

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce schválené (1).pdf (105729)

 

dopis RODIČE 14. 11.2023.doc (161792)

 

Mateřská škola zůstane tento den otevřena v běžném provozu.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy
podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná
plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého škoství. Jedná se
především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,
bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní
psychologové apod.).
● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku
(PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají
intenzivně ke zkvalitnění výuky.
● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze
realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol
(například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic
a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními
skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR.

Informace pro rodiče, kteří potřebují dítě umístit do MŠ v době vánočních prázdnin

01.11.2023 13:10

Provoz o vánočních prázdninách letos zajišťuje ve dnech 27. 12. - 29. 12. 2023, 2. 1.  2024 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, 370 01, České Budějovice.

Dítě je nutné přihlásit u třídních učitelek NEPOZDĚJI do 22. 11., na pozdější požadavky nebude brán zřetel. 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

Projekty do kterých se naše škola zapojuje:

 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu Jan Amos Komenský /JAK/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001985

Spolupráce s: www.masrozkvet.cz