Novinky

Den otevřených dveří 4. 4. 2024

08.02.2024 14:07

PF 2024

26.12.2023 17:26

Z MŠ U Pramene přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 hodně zdraví, optimismu a osobních i pracovních úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců školy.

Těšíme se na společné potkávání v novém roce. 

MŠ se otevírá dle běžného režimu ve středu 3. 1. 2024.

 

Vyšetření očí

20.11.2023 13:41

Zítra 21. 11. od 8,30h. proběhne pro rodiči nahlášené děti vyšetření očí od společnosti Prima Vizus. Poplatek za vyšetření je 200,- Kč, bude odečteno ze ŠOP.

STÁVKA 27.11.2023

20.11.2023 13:40

 

STÁVKA V PONDĚLÍ 27. 11. 2023

Všichni zaměstnanci MŠ jednomyslně výstražnou jednodenní stávku podporují, rozumí jejím důvodům, připojují se vyjádřením souhlasu se všemi body. 

 

Důvody stávky:

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce schválené (1).pdf (105729)

 

dopis RODIČE 14. 11.2023.doc (161792)

 

Mateřská škola zůstane tento den otevřena v běžném provozu.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy
podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná
plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého škoství. Jedná se
především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.
● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,
bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.
● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní
psychologové apod.).
● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.
● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku
(PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají
intenzivně ke zkvalitnění výuky.
● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze
realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol
(například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic
a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními
skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR.

Informace pro rodiče, kteří potřebují dítě umístit do MŠ v době vánočních prázdnin

01.11.2023 13:10

Provoz o vánočních prázdninách letos zajišťuje ve dnech 27. 12. - 29. 12. 2023, 2. 1.  2024 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, 370 01, České Budějovice.

Dítě je nutné přihlásit u třídních učitelek NEPOZDĚJI do 22. 11., na pozdější požadavky nebude brán zřetel. 

"Dušičková, strašidelná stezka" v MŠ

30.10.2023 11:40

Vánoční focení

23.10.2023 15:17

Vánoční focení letos proběhne v naší MŠ dne 31. 10. 2023 v úterý.

Od 7,30 - 8,00 se budou moci přijít vyfotit malé děti se sourozenci. Cca od 8,00 hod. se budou fotit třídy jednotlivě. 

Podrobné informace byly rodičům zaslány mailem a přes aplikaci Naše MŠ.

Výprava za poznáním

16.10.2023 13:01

V úterý 17. 10. pojedou předškoláci na Střední veterinární školu Rudolfovská. 

Děti uvidí domácí hospodářská zvířata, zemědělské stroje, výstavu ovoce, květinové vazby.

Odjezd z MŠ v 9:30 h. autobusem od školky, návrat na oběd.
S sebou: batůžek s pláštěnkou, pití a malou dobrotu

Provoz 29. 9.

25.09.2023 13:37

V pátek 29. 9. je v MŠ omezený provoz.

Děti budou celý den ve třídě ŽABEK.

Výprava za poznáním 27. 9. 2023

25.09.2023 11:07

Výprava za poznáním na Složiště

Ve středu 27. 9. dopoledne půjdou předškoláci na výpravu za poznáním na hřiště Složiště.

Odchod z MŠ v 9,30 hod., na oběd se vracíme zpět do MŠ.

S sebou: pohodlná obuv, vhodné oblečení /i do vlhkého počasí/, čepice, batůžek s pitím a malou dobrotu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

Projekty do kterých se naše škola zapojuje:

 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu Jan Amos Komenský /JAK/, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001985

Spolupráce s: www.masrozkvet.cz