Znovuotevření MŠ - mapování zájmu rodičů, INFORMATIVNÍ

27.04.2020 14:01

Vážení rodiče.

Dle doporučení zřizovatele MŠ MM Č. Budějovice potřebujeme zmapovat váš zájem o navštěvování  MŠ vaším dítětem při jejím znovuotevření, které PRAVDĚPODOBNĚ nastane 25.5.2020. Zatím je to nepodložená informace, očekáváme manuál MZČR, který bude upřesňovat podmínky, za jakých můžeme otevřít, pro jakou skupinu dětí, jak je potřeba zajistit personální podmínky atd.

Berte to prosím jako obecnou informaci a sdělte obratem na mail či sms, NEJDÉLE DO 30.4.2020, jestli zvažujete nástup vašeho dítěte do MŠ, nebo dítě do MŠ nadále docházet nebude. /zvláště děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny – společná domácnost apod./

Pokud se rodič rozhodne své dítě ponechat doma, bude mu prominuta platba školného.