Změna ve Školním řádu

19.09.2014 12:57

Vyzvedávání dětí

-Děti z MŠ odvádějí rodiče nebo pověřené osoby starší 18 let / bude zapsáno v evidenčním listě – kdo bude dítě vyzvedávat/.

- Po domluvě s ředitelkou školy a písemným dokladem lze udělit výjimku. /sourozenec mladší 18 let/.

- Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do konce provozní doby mat. školy, tedy do 16,45 hod. -Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ.

V konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ /Školský zákon 561/2004 Sb.§35, odst. 1d - v platném znění/.

- Rodiče nezaměstnaní, na MD, RD si své dítě vyzvednou nejpozději do 15,15 hod.

- Při vyzvedávání dětí z MŠ jsou rodiče povinni s dětmi opustit areál školky do 15 minut.

- Při vyzvedávání dětí po obědě jsou povinni rodiče s dětmi opustit areál zařízení ihned.