Zjišťování zájmu a potřeb rodičů o umístění dítěte do MŠ v době letních prázdnin. !!!Prosíme DORUČIT DO MŠ DO 10.5.2020. Ideálně e-mailem nebo vhodit do schránky!!! Děkujeme.

16.04.2020 17:40

ŽÁDOST-celoprovoz_prázdniny_2020.pdf (172975)

ŽÁDOST--_celoprovoz_prázdniny_2020_word(1).doc (32768)

Sběr žádotí probíhá nejdéle do 10.5.2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Pokud o prázdninový provoz nemáte zájem, není třeba vyplňovat a odesílat, budete automaticky považováni za nenahlášené k prázdninovému provozu.

Přidána žádost ve formátu Word - pro snazší vyplnění a odeslání