Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

06.03.2022 16:56

Zápis 2022 - zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2022. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

Termín zápisu v MŠ, které zřizuje Statutární město ČB: úterý 3. 5. a středa 4. 5. 2022
Bližší informace na webu města: https://zapismscb.c-budejovice.cz/

O průběhu zápisu do MŠ vás budeme včas informovat. Sledujte web MŠ, plakátky ve třídách i v okolí MŠ, vývěsku MŠ.