Vyhlížíme nový školní rok

19.08.2021 21:29

Vážení rodiče, milé děti...

doufáme, že jste si během léta dostatečně odpočinuli, zrelaxovali se a děti získaly nové dovednosti a vědomosti a nyní jž hurá do školky...

Na děti, které rodiče řádně, již v červnu, přihlásili k  docházce v "přípravném" týdnu, se těšíme již od pondělí 23.8.2021. Provoz MŠ bude ještě v prázdninovém režimu, tedy nebudou v provozu všechny třídy, ale otevírací doba je standardní 6,30 - 17,00 hod.

Nový školní rok začíná ve středu 1.9.2021. Rodiče dětí, kteří budou využívat adaptační režim si ve školní stravovně dohodnou způsob stravování. /odhlášení obědů, odpoledních svačin, v případě polodenní docházky apod./

Sledujte, prosím, naše web. stránky i platná vládní nařízení, vypadá to, že nás budou provázet i v novém školním roce. 

Zatím víme, že se děti v MŠ od září NEBUDOU testovat, nemusí nosit ochranu úst a nosu a hygienická pravidla budou podobná těm z předešlého roku /zvýšená hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání, ozonování tříd, apod./ 

Doprovod dětí se řídí aktuálními nařízeními - bude-li ochrana nosu a úst ve veřejných prostorech povinná, budeme ji vyžadovat i ve vnitřích prostorách MŠ. Informace budou vždy uvedeny na brance, dveřích.

Žádáme o jejich dodržování. Děkujeme.