V pondělí dne 26. 10. 2015 se v MŠ uskuteční tvoření z přírodnin.

22.10.2015 07:15

Zveme rodiče, aby si přišli pohrát do školky. Tvořit budeme z donesených přírodnin stromové a podzimní skřítky, vycpané slámové strašáky a podobně.

Akce začíná v 15:00 hod. (každá třída na své zahrádce).

Těšíme se na vás :)