Úplata za předškolní vzdělávání

08.03.2021 12:18

Na základě krizového opatření vlády ČR č. 200 z 26.2.2021 je provoz MŠ v termínu 1.3.2021 - 21.3.2021 přerušen. 

V této souvislosti ředitelka MŠ rozhodla podle § 123 odst.1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, o snížení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen z částky 420,- Kč na 105,- Kč.   Nebude-li možná přítomnost dětí v MŠ ani po avizovaném termínu do konce měsíce března, platba za předškolní vzdělávání bude stanovena na částku 0,- Kč.

Vyúčtování plateb školného proběhne v měsíci dubnu 2021.

Pro další informace sledujte web MŠ.

Děkujeme za pochopení. 

Vedení MŠ

 

úplata březen 2021.doc (0)

 

 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání,