Školní řád.

01.09.2020 18:54

V sekci Školní řád je vložen aktuálně platný školní řád MŠ. Zákonní zástupci dětí jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jej.

Děkujeme.