Rychlé informace pro pohyb osob v areálu MŠ od 1.9.2020

30.08.2020 22:01

Rychlé informace pro pohyb osob v areálu MŠ U Pramene od 1. 9. 2020

  • Doprovod dětí si před vstupem do vnitřních prostor DŮKLADNĚ vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí /u vstupu do každé třídy/.
  • S dítětem vstupuje do šaten JEDNA doprovázející osoba – rouška není nutná. Doprovod se v šatně zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou, po předání dítěte učitelkám šatnu opustí a nezdržuje se déle ani v areálu MŠ.
  • U nových dětí je, v případě nutnosti a po dohodě s učitelkami, možná chvilková přítomnost doprovázející osoby ve třídě /kvůli počáteční adaptaci/, ovšem s ochranou úst a nosu /rouška, šátek apod./
  • Po předání dítěte zákonným zástupcem učitelce do třídy si dítě pod dohledem dospělé osoby řádně, alespoň 20 – 30 vteřin, umývá ruce mýdlem. /Rodiče své děti poučí o nutnosti dodržování zvýšené osobní hygieny/.
  • Děkujeme, že jste vzájemně ohleduplní, dodržujete stanovená pravidla a zásady hygieny a že do MŠ vodíte pouze děti ZCELA ZDRAVÉ

:-) Chraňme se navzájem. :-)