Provoz MŠ v době vánočních prázdnin 23. 12. - 31. 12.

03.11.2021 09:23

V době vánočních prázdnin tj. 23. 12. - 31. 12. 2021 bude provoz zajišťovat ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Rudolfovská 142, Č. Budějovice - Vráto.

Pokud potřebujete umístit dítě do náhradní MŠ, nahlaste zájem třídním učitelkám nejpozději do úterý 23. 11. 2021. Tř. učitelky pak vydají zájemcům přihlášky a pokyny k platbě a provozu.

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel (kapacitní důvody MŠ Vráto).
 
Provoz v MŠ U Pramene bude zahájen 3. 1. 2022 (pondělí).