Pozor změna... Dle vyhlášky se mění cena stravného u dětí s odkladem školní docházky.

12.01.2015 13:22
oběd - 18,-Kč
dopolední přesnídávka – 7,-Kč
odpolední svačina – 6,- Kč
Celkem  za celodenní stravné  31,- Kč