Otevření MŠ dne 25.5.2020 - podmínky pro docházku dětí, čestné prohlášení a manuál MŠMT

12.05.2020 16:27

MŠ se otevře nahlášeným dětem od 25.5.2020. Více informací v pokynech. 

Docházející děti je nutné přihlásit ke stravování. Stravu nahlašte nejpozději do středy 20. 5. 2020.

Každé docházející dítě bude přijato pouze na základě čestného prohlášení podepsaného zákonnými zástupci. Vše v souborech.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)
Podmínky po otevření MŠ 25.5.2020 PDF.pdf (72679)
Manuál MŠMT Ochrana zdraví.pdf (1096834)