Organizační pokyny k provozu MŠ od 1.9.2020

30.08.2020 16:24

Žádáme zákonné zástupce dětí o seznámení se s podmínkami provozu MŠ od 1.9.2020

Organizační pokyny k provozu MŠ 2020-2021.docx (24739)