Odhlašování stravy a omlouvání dětí.

09.11.2020 16:25

V době uzavření MŠ jsou všechny děti odhlášeny ze stravování automaticky.

Pro předškolní děti nebudou nutné omluvenky v omluvných listech  z důvodu uzavření školy.

Po opětovném otevření MŠ žádáme rodiče, kteří budou své dítě dávat do MŠ, aby je ke stravování nahlašovali prostřednictvím telefonů 387 204 208 nebo 702 018 183 ve školní stravovně nebo třídě. /Prosíme rodiče, aby NEPOUŽÍVALI třídních a školních mailů k odhlašování stravy -  p. uč., p. kuchařky nebo ředitelka MŠ nemusí být ráno přítomny na pracovišti, nebo nepřečtou maily a pak není strava odhlášena. Odhášení oběda na příslušné dny nejlépe zaručí telefonický kontakt/.