Navýšení cen stravného

09.12.2022 10:46

Od 1. 1. 2023 dojde k navýšení cen stravného. 

Ceny a podrobné informace jsou v sekci školní jídelna a v níže přiloženém dokumentu.

Navýšení cen stravného - stravné změna 1.1.2023 (1).pdf (149868)