Návštěva ZŠ Pohůrecké pro předškoláky se odkládá na dobu neurčitou. O novém termínu návštěvy budete informováni.

10.03.2020 18:14