MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR

24.02.2021 14:22

Na základě opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor např.: FFP2/KN95) nebo zdravotnická obličejová maska, které brání šíření kapének: ve všech vnitřích prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než 2 m. 

Pro vstup do vnitřních prostor MŠ a v areálu MŠ, jsou-li v dosahu 2 metrů další osoby je RESPIRÁTOR POVINNÝ.