Mateřská škola děkuje aktivním rodičům ze všech tříd za spolupráci, obohacení a zkvalitnění programu v průběhu minulého šk. roku, za hmotné i finanční dary.

31.08.2014 20:34