KARANTÉNA VE TŘÍDÁCH RYBKY A ČÁPI - VYBRANÉ DĚTI

27.10.2021 13:30

Vážení rodiče.

Třídy Rybky a Čápi jsou, z důvodu onemocnění COVID-19 u pí. učitelky, v KARANTÉNĚ /netýká se celé třídy, jen určitých dětí/. Rodiče dětí, kterých se karanténa týká byli již vedením školy obeznámeni.                   

Pro ostatní děti bude MŠ od pondělí 1.11.2021 v běžném provozu. 

Znovu apeluji na vodění ZCELA ZDRAVÝCH DĚTÍ. Přivedete-li do MŠ  díte s "jen rýmou, jen kašlem" NEBUDE DO MŠ PŘIJATO. Toto nařízení budou paní učitelky striktně dodržovat.

Zde přikládám informace  ke karanténě vybraných dětí od KHS:

Rizikové kontakty, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 dne 25. a 26. 10. 2021, mají nařízenou karanténu. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 8. 11. 2021. Žáci si zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 2. 11. 2021.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací o setkání s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. V případě, že neprovedou sebetrasování, budou je kontaktovat pracovníci externího call centra. 

Na žáky i pedagogické pracovníky, kteří jsou očkovaní nebo jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy, nemají nařízenou domácí karanténu. V případě, že se i u nich objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Děkuji za pochopení této situace. A. Irholcová, ředitelka MŠ