Informační schůzka pro rodiče dětí nastupujících od září 2013 do MŠ se koná v úterý 4.6.2013 v 15,30 hod. v oddělení Broučků

31.05.2013 12:51

Program :

 • Seznámení rodičů s programem MŠ.
 • Organizace provozu MŠ, školní řád.
 • Co děti do MŠ potřebují, co by měly děti zvládat, umět.
 • Platby v MŠ.
 • Co budeme plánovat na školní rok /školní alternativy, společné akce, kdo by mohl pro děti ze školky zajistit a zpestřit program../
 • Seznámení s programem arteterapeutické dílny "Duhová kulička" v naší MŠ. 
 • Klub rodičů v MŠ.
 • Finanční zabezpečení provozu a programů v MŠ.
 • Pomoc rodičů a partnerů školy.
 • Jak  chceme, aby se moje dítě v MŠ stravovalo..
 • Jaké máte  rodiče požadavky, připomínky, dotazy ke stravování, k programu, k provozu...
 • Další návrhy...