Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2023/2024

06.03.2023 13:48

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se bude konat v termínu od

2. května - 3. května 2023

Vydávání elektronických žádostí na této stránce: zapismscb.c-budejovice.cz/ 3. 4. – 30. 4. 2023

ZÁPIS - příjem vyplněných žádostí na MŠ: 2. 5. – 3. 5. 2023

 

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2023, tj. děti narozené do 31. 8. 2018. S účinností od 3. 3. 2017 platí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Na území statutárního města se pro zřizované samostatné mateřské školy i pro mateřské školy při základních školách stanovuje školský obvod správní území města České Budějovice.