Dotační program "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

02.11.2022 11:09

MŠ se zapojila do krajského dotačního programu "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME"

Pokud bude chtít rodič čerpat podporu pro dítě od 3 let v mateřské škole /stravné, školné/ a má na ni dle uvedených podmínek nárok, je třeba si o ni zažádat. 

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI BUDE MŠ VYBÍRAT NEJDÉLE DO 14. 12. 2022. /Později podaná žádost nebude do podpory zařazena!!!

Vyplněné dokumenty a potvrzení o příjmech můžete nosit do kanceláře ředitelky školy. Zde se budou zatím shromažďovat, postupně kontrolovat a zapisovat do systému grantu. 

Je potřeba dobře si nastudovat informace a  přiložené materiály.

více informací:  myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

INFORMACE PRO ORGANIZACE.docx (18193)
PRO KOHO JE PODPORA URČENA.docx (46127)
příloha k žádosti DP - OSVČ_4.pdf (81085)
příloha k žádosti DP - OSVČ_4.xlsx (19555)
žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19)_4.pdf (94858)
žádost o podporu - My v tom Jihočechy nenecháme I (3-19)_4.xlsx (26353)