Dokument o snížení školného.

17.03.2020 23:03

Snížení školného Koronavirus PDF, podpis.pdf (129494)