Děkujeme všem sponzorům MŠ U Pramene, kteří ve školním roce 2012-13 přispěli finančně i materiálně ke zkvalitnění výchovně vzdělávacích podmínek

27.06.2013 12:24