Novinky

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

08.03.2021 13:06

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období  od 2. května do 16. května 2021. Tento termín se vztahuje na všechny mateřské školy. 

Pro MŠ zřizované Statutárním městem České Budějovice byl termín zápisů stanoven na dny 3. a 4. května 2021. 

Bližší informace naleznete na  zapismscb.c-budejovice.cz/

 

Úplata za předškolní vzdělávání

08.03.2021 12:18

Na základě krizového opatření vlády ČR č. 200 z 26.2.2021 je provoz MŠ v termínu 1.3.2021 - 21.3.2021 přerušen. 

V této souvislosti ředitelka MŠ rozhodla podle § 123 odst.1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, o snížení úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen z částky 420,- Kč na 105,- Kč.   Nebude-li možná přítomnost dětí v MŠ ani po avizovaném termínu do konce měsíce března, platba za předškolní vzdělávání bude stanovena na částku 0,- Kč.

Vyúčtování plateb školného proběhne v měsíci dubnu 2021.

Pro další informace sledujte web MŠ.

Děkujeme za pochopení. 

Vedení MŠ

 

úplata březen 2021.doc (0)

 

 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání,

Krizová mateřská škola

01.03.2021 20:49

Krizový štáb ORP města České Budějovice dne 26. 02. 2021 na svém zasedání rozhodl o zařazení MŠ Pittera České Budějovice do sítě krizových MŠ zajišťujících provoz po dobu uzavření mateřských škol v období 1.3.2021 do 21.3.2021.

Veškeré informace naleznete na www.ms-pittera.cz/

Uzavření MŠ

27.02.2021 18:51

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření se zakazuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021.pdf (190000)

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 
Provoz MŠ U Pramene je od pondělí 1.3.2021 do 21.3.2021 přerušen.
 

Informace o distanční výuce pro předškolní děti očekávejte ve svých mailových schránkách.

Přejeme všem PEVNÉ ZDRAVÍ a brzké a dobré zvládnutí této nelehké situace.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZDR

24.02.2021 14:22

Na základě opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor např.: FFP2/KN95) nebo zdravotnická obličejová maska, které brání šíření kapének: ve všech vnitřích prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než 2 m. 

Pro vstup do vnitřních prostor MŠ a v areálu MŠ, jsou-li v dosahu 2 metrů další osoby je RESPIRÁTOR POVINNÝ.

 

Ve čtvrtek 11. 2. v dopoledních hodinách proběhne na třídách karneval.

04.02.2021 14:15
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2019/2020


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz