Novinky

Náhradní termín focení

19.11.2021 10:09

Náhradní termín focení pro děti, které nebyly při prvním termínu přítomny v MŠ, je stanoven na ÚTERÝ 7.12.2021 od 10,30 hod. v MŠ. /portrétní fotografie na modrém pozadí, vánoční motiv/. Cena souboru 300,- Kč, bude odečteno z Fondu kultury.

Provoz MŠ v době vánočních prázdnin 23. 12. - 31. 12.

03.11.2021 09:23

V době vánočních prázdnin tj. 23. 12. - 31. 12. 2021 bude provoz zajišťovat ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Rudolfovská 142, Č. Budějovice - Vráto.

Pokud potřebujete umístit dítě do náhradní MŠ, nahlaste zájem třídním učitelkám nejpozději do úterý 23. 11. 2021. Tř. učitelky pak vydají zájemcům přihlášky a pokyny k platbě a provozu.

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel (kapacitní důvody MŠ Vráto).
 
Provoz v MŠ U Pramene bude zahájen 3. 1. 2022 (pondělí).

Focení

02.11.2021 09:46

Z důvodu velké nemocnosti a karantény některých dětí,  bude pro odhlášené děti určen náhradní termín focení.

O náhradním termínu fotografování vás budeme informovat.
Nepřivádějte, prosím, nemocné děti "jen" na focení do MŠ.
Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace MŠ

31.10.2021 16:19

Vážení rodiče,

v naší MŠ máme již 4 zaměstnance pozitivně testované na Covid 19.

Částečná karanténa se dotýká některých dětí ze třídy Čápi a Rybky /rodiče byli informováni v úterý 26. 10./. Žádáme vás, abyste své děti vodili –pokud možno– pouze do svých tříd a ranní a odpolední spojovací třídy využívali co nejméně.

Třída Motýlci, kde zbyla jedna paní učitelka (nemocná je i AP), bude mít omezený provoz do 15 hod.

Sledujte, prosím, naše webové stránky a přivádějte nám do MŠ JEN ZDRAVÉ DĚTI.

Zajištění provozu je čím dál náročnější.

Děkuji za pochopení.

 

 

 

KARANTÉNA VE TŘÍDÁCH RYBKY A ČÁPI - VYBRANÉ DĚTI

27.10.2021 13:30

Vážení rodiče.

Třídy Rybky a Čápi jsou, z důvodu onemocnění COVID-19 u pí. učitelky, v KARANTÉNĚ /netýká se celé třídy, jen určitých dětí/. Rodiče dětí, kterých se karanténa týká byli již vedením školy obeznámeni.                   

Pro ostatní děti bude MŠ od pondělí 1.11.2021 v běžném provozu. 

Znovu apeluji na vodění ZCELA ZDRAVÝCH DĚTÍ. Přivedete-li do MŠ  díte s "jen rýmou, jen kašlem" NEBUDE DO MŠ PŘIJATO. Toto nařízení budou paní učitelky striktně dodržovat.

Zde přikládám informace  ke karanténě vybraných dětí od KHS:

Rizikové kontakty, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 dne 25. a 26. 10. 2021, mají nařízenou karanténu. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 8. 11. 2021. Žáci si zajistí kontrolní PCR test mezi 5.-7. dnem od posledního kontaktu s nakaženým. Pokud dítě nebude absolvovat PCR test, musí být dodržena 14denní karanténa. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 2. 11. 2021.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací o setkání s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. V případě, že neprovedou sebetrasování, budou je kontaktovat pracovníci externího call centra. 

Na žáky i pedagogické pracovníky, kteří jsou očkovaní nebo jsou ve 180denní ochranné lhůtě, se karanténní opatření a testování PCR testem nevztahuje – můžou nadále docházet do školy, nemají nařízenou domácí karanténu. V případě, že se i u nich objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Děkuji za pochopení této situace. A. Irholcová, ředitelka MŠ

Focení 3. 11. 2021

26.10.2021 17:45

Dne 3.11. (středa) proběhne v MŠ v dopoledních hodinách "vánoční" focení dětí.

Děti budou mít portrétní fotky na modrém pozadí.

Z hygienickcýh důvodů NENÍ možné přijít se vyfotit se sourozenci, kteří MŠ nenavštěvují.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz