Novinky

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

02.06.2020 11:28

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční v úterý 23.6.2020 od 15,30 hod. ve třídě Broučci. V sekci "Dokumenty ke stažení" je evidenční list dítěte, vstupní charakteristika dítěte a přihláška ke stravování. Vyplněné doneste na schůzku, je možné vyplnit i přímo na místě.

Vzhledem k hygienické situaci doporučujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce dítěte. Děkujeme za pochopení.

Prázdninový provoz MŠ 2020

29.05.2020 10:14

V dokumentu informace pro přihlášené děti k prázdninovém provozu MŠ - zajišťuje MŠ U Pramene - červenec 2020 a MŠ Špálova - srpen 2020. V přelomovém týdnu červenec/srpen vybere školné MŠ Špálova, stravné 27. a 28.7. MŠ U Pramene, 29.-31.7. MŠ Špálova. 

Od 24.8.2020 /přípravný týden/ jsou v provozu všechny MŠ zřizované Statut. městem Č. B.

Přihlášky odevzdávejte ve svých třídách p. učitelkám.

Prázdninový provoz 2020-rozpis.docx (31978)

Informace pro rodiče o možnosti čerpat OČR na dítě do 13 let v měsících květen a červen 2020.

27.05.2020 12:55

22_05_2020_tz_osetrovne_do_konce_cervna.pdf (389533)

Otevření MŠ dne 25.5.2020 - podmínky pro docházku dětí, čestné prohlášení a manuál MŠMT

12.05.2020 16:27

MŠ se otevře nahlášeným dětem od 25.5.2020. Více informací v pokynech. 

Docházející děti je nutné přihlásit ke stravování. Stravu nahlašte nejpozději do středy 20. 5. 2020.

Každé docházející dítě bude přijato pouze na základě čestného prohlášení podepsaného zákonnými zástupci. Vše v souborech.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)
Podmínky po otevření MŠ 25.5.2020 PDF.pdf (72679)
Manuál MŠMT Ochrana zdraví.pdf (1096834)

Znovuotevření MŠ - mapování zájmu rodičů, INFORMATIVNÍ

27.04.2020 14:01

Vážení rodiče.

Dle doporučení zřizovatele MŠ MM Č. Budějovice potřebujeme zmapovat váš zájem o navštěvování  MŠ vaším dítětem při jejím znovuotevření, které PRAVDĚPODOBNĚ nastane 25.5.2020. Zatím je to nepodložená informace, očekáváme manuál MZČR, který bude upřesňovat podmínky, za jakých můžeme otevřít, pro jakou skupinu dětí, jak je potřeba zajistit personální podmínky atd.

Berte to prosím jako obecnou informaci a sdělte obratem na mail či sms, NEJDÉLE DO 30.4.2020, jestli zvažujete nástup vašeho dítěte do MŠ, nebo dítě do MŠ nadále docházet nebude. /zvláště děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny – společná domácnost apod./

Pokud se rodič rozhodne své dítě ponechat doma, bude mu prominuta platba školného.

 

 

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc duben 2020

21.04.2020 11:05

2020, 04-2020, Snížení školného.doc (29696)

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2018-2019


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz