Novinky

Ve středu 26. 5. 2021 v dopoledních hodinách proběhne na školní zahradě společné focení dětí.

24.05.2021 10:08

Nová výše cen stravného pro děti v MŠ od 1.9.2021

19.05.2021 13:43

Ředitelka MŠ U Pramene 13 rozhodla dle vyhlášky č.107/2005 Sb., přílohy č.2 /finanční limity na nákup potravin/, ve znění pozdějších předpisů, o úpravě cen stravného s platností od 1.9.2021 následovně:


děti do 6 let     
dopolední svačina – 9  Kč
oběd – 22 Kč
odpolední svačina – 8 Kč

Celkem: 39,- Kč

 

děti 7 let /OŠD/
dopolední svačina – 9 Kč
oběd – 25 Kč
odpolední svačina – 8 Kč

Celkem: 42,- Kč

 

Informace k provozu MŠ od pondělí 10.5.2021

06.05.2021 20:02

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

  • to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry, 
  • při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob
  • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění

Nové podmínky pro testování dětí / zaměstnanců od 3.5.2021.

30.04.2021 12:44

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021:

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testování dětí/zaměstnanců MŠ od pondělí 26.4.2021

23.04.2021 13:15

Od pondělí 26.4.2021 bude MŠ /jako všechny ostatní/ testovat testy Singclean. Jde opět o výtěr z přední části nosu, který mají již děti natrénovaný, nově možno i z krku. Postup vyhodnocování testu se nepatrně liší. Se vším vás při pondělním testování seznámí naši zaměstnanci, kteří s vyhodnocováním testů pomáhají.

Odkaz na instruktážní video: www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Děkujeme všem rodičům, kteří spolupracují s MŠ, zvládají testování dětí a přispívají tak k hladkému návratu dětí do škol.

GDPR a testování proti COVID-19

19.04.2021 20:33

V sekci GDPR je vložena nová příloha k seznámení: Povinné informování subjektů údajů (zaměstnanců, dětí, žáků, zákonných zástupců, studentů) ohledně zpracování jejich osobních údajů při testování na COVID-19 ve školách a školských zařízeních.

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz