Novinky

Odhlašování stravy a omlouvání dětí.

09.11.2020 16:25

V době uzavření MŠ jsou všechny děti odhlášeny ze stravování automaticky.

Pro předškolní děti nebudou nutné omluvenky v omluvných listech  z důvodu uzavření školy.

Po opětovném otevření MŠ žádáme rodiče, kteří budou své dítě dávat do MŠ, aby je ke stravování nahlašovali prostřednictvím telefonů 387 204 208 nebo 702 018 183 ve školní stravovně nebo třídě. /Prosíme rodiče, aby NEPOUŽÍVALI třídních a školních mailů k odhlašování stravy -  p. uč., p. kuchařky nebo ředitelka MŠ nemusí být ráno přítomny na pracovišti, nebo nepřečtou maily a pak není strava odhlášena. Odhášení oběda na příslušné dny nejlépe zaručí telefonický kontakt/.

Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

09.11.2020 16:15

Rozhodnutí o dočasném uzavření pdf el.p..pdf (152819)

UZAVŘENÍ MŠ U PRAMEME OD ÚTERÝ 10.11.2020 DO ODVOLÁNÍ

09.11.2020 14:13

Ředitelka MŠ U Pramene oznamuje, že z důvodu výskytu onemocnění u personálu školní stravovny a nemožnosti zajistit provoz MŠ /čekáme na výsledky testu a event. karanténu/ bude mateřská škola od úterý 10.11.2020 do odvolání uzavřena. Během úterka budou rodičům zaslány podrobnější informace o předpokládané délce uzavření, o OČR atd.

Děkujeme za pochopení.

ŽÁDOST RODIČŮM DĚTÍ V MŠ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. 26. 10. - 6. 11. 2020

23.10.2020 11:30

Z důvodu hygienických opatření se ruší výukový program kino do škol (20.10.) a hudební představení "O Aničce písničce" listopad 2020. O novém termínu vás budeme informovat.

15.10.2020 14:40

Dezinfekce OZONEM

12.10.2020 12:59

Vzhledem k epidemiologické situaci MŠ zakoupila a od 5.10.2020  provádí dezinfenci vnitřních prostor generátorem ozonu Pragoozon 7000.

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2019/2020


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz