Novinky

Třídní schůzky

08.09.2021 14:59

Třídní schůzky se uskuteční na terasách tříd dle rozpisu:

 

Motýlci 14. 9. od 16:00 hod. na terase u Broučků

Rybičky 14. 9. od 16:00 hod na terase u Rybek

Žabky 15. 9. od 16:00 hod. na terase u Žabek 

Broučci 20. 9. od 16:00 hod. na terase u Broučků

Čápi 21. 9. od 16:00 hod na terase u Čápů

Vyhlížíme nový školní rok

19.08.2021 21:29

Vážení rodiče, milé děti...

doufáme, že jste si během léta dostatečně odpočinuli, zrelaxovali se a děti získaly nové dovednosti a vědomosti a nyní jž hurá do školky...

Na děti, které rodiče řádně, již v červnu, přihlásili k  docházce v "přípravném" týdnu, se těšíme již od pondělí 23.8.2021. Provoz MŠ bude ještě v prázdninovém režimu, tedy nebudou v provozu všechny třídy, ale otevírací doba je standardní 6,30 - 17,00 hod.

Nový školní rok začíná ve středu 1.9.2021. Rodiče dětí, kteří budou využívat adaptační režim si ve školní stravovně dohodnou způsob stravování. /odhlášení obědů, odpoledních svačin, v případě polodenní docházky apod./

Sledujte, prosím, naše web. stránky i platná vládní nařízení, vypadá to, že nás budou provázet i v novém školním roce. 

Zatím víme, že se děti v MŠ od září NEBUDOU testovat, nemusí nosit ochranu úst a nosu a hygienická pravidla budou podobná těm z předešlého roku /zvýšená hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání, ozonování tříd, apod./ 

Doprovod dětí se řídí aktuálními nařízeními - bude-li ochrana nosu a úst ve veřejných prostorech povinná, budeme ji vyžadovat i ve vnitřích prostorách MŠ. Informace budou vždy uvedeny na brance, dveřích.

Žádáme o jejich dodržování. Děkujeme.

Krásné a bezpečné prázdniny

02.07.2021 15:45

Zaměstnanci MŠ přejí všem dětem krásné, slunečné a bezpečné prázdniny, rodičům pestré zážitky se svými dětmi a odpočinkové dovolené. Užijte si všichni společně strávený čas, načerpejte síly na nový školní rok a v září /s některými již v srpnu/ NA VIDĚNOU :-)

Výprava za poznáním pro PŘEDŠKOLÁKY

28.06.2021 16:47

V úterý 29. 6. půjdeme k rybníčku pod Srubcem

 
Pohodlnou obuv, pokrývku hlavy, batůžek s pláštěnkou, pitím a malou dobrůtkou.
Návrat do MŠ na oběd.
 
Odchod z MŠ
v 9,25 hod. Broučci a Žabky
v 9,35 hod. Čápíci, Rybky, Motýlci

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

15.06.2021 11:19

Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ /tj. dětí, které byly v květnu 2021 u zápisu do MŠ a byly přijaty k docházce od 1.9.2021/ se uskuteční v úterý 22.6.2021 v 15,30 hod. ve třídě Broučci /nový pavilon, přízemí/. Prosíme o přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce dítěte. Schůzka určena pro rodiče, bez přítomnosti dětí.

S sebou prosím vezměte vyplněné a podepsané dokumetny, které jste obdrželi při převzetí rozhodnutí o přijetí - evidenční list dítěte, charakteristika dítěte, GDPR souhlas a přihlášku ke stravování. 

Děkujeme za pochopení.

Výlet Zoo Dvorec

11.06.2021 14:38

Výlet do Zoo Dvorec

 

16. 6. (středa) výlet do Zoo Dvorec s programem pro PŘEDŠKOLÁKY

Odjezd od MŠ v 8, 45 hod.

 

17. 6. (čtvrtek) výlet do Zoo Dvorec s prohlídkou Zoo pro MLADŠÍ DĚTI

1. skupina odjezd od MŠ v 8,45 hod. třídy Motýlci, Broučci, Žabky

2. skupina odjezd od MŠ v 9,00 hod. třídy Rybky a Čápi

 

S sebou: pokrývka hlavy, školkové tričko, pohodlné oblečení, pevná obuv, pláštěnka, batůžek, pití, malou dobrotu, svačina bude zajištěna z MŠ.

Návrat z výletu do oběda.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v uplynulém roce


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP III ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018191

s odkazen na: www.masrozkvet.cz