Novinky

Znovuotevření MŠ - mapování zájmu rodičů, INFORMATIVNÍ

27.04.2020 14:01

Vážení rodiče.

Dle doporučení zřizovatele MŠ MM Č. Budějovice potřebujeme zmapovat váš zájem o navštěvování  MŠ vaším dítětem při jejím znovuotevření, které PRAVDĚPODOBNĚ nastane 25.5.2020. Zatím je to nepodložená informace, očekáváme manuál MZČR, který bude upřesňovat podmínky, za jakých můžeme otevřít, pro jakou skupinu dětí, jak je potřeba zajistit personální podmínky atd.

Berte to prosím jako obecnou informaci a sdělte obratem na mail či sms, NEJDÉLE DO 30.4.2020, jestli zvažujete nástup vašeho dítěte do MŠ, nebo dítě do MŠ nadále docházet nebude. /zvláště děti s oslabenou imunitou, rizikové skupiny – společná domácnost apod./

Pokud se rodič rozhodne své dítě ponechat doma, bude mu prominuta platba školného.

 

 

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc duben 2020

21.04.2020 11:05

2020, 04-2020, Snížení školného.doc (29696)

Zjišťování zájmu a potřeb rodičů o umístění dítěte do MŠ v době letních prázdnin. !!!Prosíme DORUČIT DO MŠ DO 10.5.2020. Ideálně e-mailem nebo vhodit do schránky!!! Děkujeme.

16.04.2020 17:40

ŽÁDOST-celoprovoz_prázdniny_2020.pdf (172975)

ŽÁDOST--_celoprovoz_prázdniny_2020_word(1).doc (32768)

Sběr žádotí probíhá nejdéle do 10.5.2020. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Pokud o prázdninový provoz nemáte zájem, není třeba vyplňovat a odesílat, budete automaticky považováni za nenahlášené k prázdninovému provozu.

Přidána žádost ve formátu Word - pro snazší vyplnění a odeslání

Úřední hodiny Magistrátu města ČB.

16.04.2020 17:36

Od pondělí 20.4. 2020 jsou na Magistrátu města ČB úřední hodiny takto: pondělí 8 - 17 středa 8-17 Rodiče, kteří si potřebují vyřídit pobyt pro účely zápisu mají možnost.

Inovované informace k zápisu do MŠ naleznete ve složce "PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ".

02.04.2020 14:05

Dokument o snížení školného.

17.03.2020 23:03

Snížení školného Koronavirus PDF, podpis.pdf (129494)

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Mateřská škola U Pramene

v Českých Budějovicích.

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola pracuje podle projektu Světové zdravotnické organizace s názvem:

"Škola podporující zdraví".

 

Naším hlavním cílem je nabídnout dětem i rodičům zdravé a bezpečné prostředí podporující aktivní fyzický a psychický růst dětí, emoční uspokojení, sociální zkušenosti, respekt k vývojovým a individuálním potřebám a otevřené partnerství pro rodiče. Zdraví je hodnota, kterou zohledňujeme při plnění všech výchovněvzdělávacích cílů,  je pilířem našeho školního vzdělávacího programu.

Naše motto: 
"Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet, musí se cítit spokojené a v bezpečí."

 

 

 

 

 

Projekty do kterých se naše škola zapojila v roce 2018-2019


 

Mateřská škola U Pramene je zapojena do projektu MAP II ORP ČB, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008620

s odkazen na: www.masrozkvet.cz